ขั้นตอนการผลิต Gildan

กระบวนการผลิตของเรา
ทำความรู้จักกับกระบวนการเบื้องหลังความเป็นเลิศด้านการผลิตของเรา สำรวจทุกขั้นตอนตั้งแต่การปั่นเส้นด้ายไปจนถึงการจัดจำหน่าย