Gildan


  • Company Gildan เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องแต่งกาย ผู้ชาย ผู้หญิงใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน บริษัท ลมหายใจ จำกัด เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย Gildan...

  • GILDANเริ่มต้นจาก 2 พี่น้องชาวแคนาดาที่เข้ามาสานต่อธุรกิจจากครอบครัว โดยเสื้อแบรนด์ GILDAN เริ่มต้นการผลิตในตั้งแต่ปี 1984 และเริ่มขยายไปยังตลาดเสื้อ ยืดของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1...

  • มีประสบการณ์ 35ปี เราได้ร่วมกันสร้างบริษัทที่เราทุกคนภาคภูมิใจ เป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราเช่นเดียวกับวิธีการผลิต ” Glenn Chamandy President and CEO กล่าวไว้ Th...

  • GILDAN ส่งมอบเสื้อยืดที่ดีที่สุดวิสัยทัศน์ของเราวิสัยทัศน์ของเราเป็นเป้าหมายในระยะยาว สำหรับสิ่งที่เราต้องการบรรลุผ่านความพยายามร่วมกันของเรา นอกเหนือจากการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่...

  • นโยบาย ESG สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล GILDAN ก้าวสู่เส้นทางแห่งความยั่งยืนไป อีกระดับมากกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ผลิตเครื่องนุ่งห่มอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ เรายั...

  • กระบวนการผลิตของเราทำความรู้จักกับกระบวนการเบื้องหลังความเป็นเลิศด้านการผลิตของเรา สำรวจทุกขั้นตอนตั้งแต่การปั่นเส้นด้ายไปจนถึงการจัดจำหน่าย