จริยธรรม จรรณาบรรณ

ทำในสิ่งที่ถูกต้อง คือ ทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ

เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงสุดในการปฏิบัติการ และการดำเนินธุรกิจของเราทั่วโลก เราเข้าใจดีว่าการปฏิบัติของเรากับเพื่อนพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ส่งผลต่อความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทโดยรวม เช่นเดียวกับความสำเร็จของเรา นั่นคือเหตุผลที่การรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และการดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

ทางบริษัท ลมหายใจ จำกัด เห็นด้วยและยินดีกับข้อกำหนดนโยบาย Gildan เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคนไทย เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพมาตราฐานสากล 
ด้วยราคาวางใจได้ คุณภาพดี มาตราฐานUSA 


หลักจรรยาบรรณของเรา 

ซึ่งนำโดยคณะกรรมการบริษัทของเราและได้รับการปรับปรุงในปี 2559 มีผลบังคับใช้กับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ Gildan ทุกคน และทำหน้าที่เป็นกรอบในการชี้นำการดำเนินธุรกิจและการดำเนินธุรกิจของบริษัท หลักจรรยาบรรณยังแนะนำพนักงานของเราในการตัดสินใจที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักและหลักการชี้นำของ Gildan

หลักจรรยาบรรณกล่าวถึงเรื่องที่รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสมบูรณ์และการรักษาความลับของบันทึกและข้อมูลของบริษัท การป้องกันและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ความสัมพันธ์ของพนักงาน การปกป้องสิทธิมนุษยชน สุขภาพและความปลอดภัย กฎหมายต่อต้านการทุจริต การค้าภายใน การปฏิบัติตาม กฎหมายและการรายงานพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย


เราคิดเห็นตรงกับนโยบายกับ Gilgan เรื่องคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติต่อพนักงาน

การตรวจสอบการปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ พนักงานทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารขึ้นไป (รวมถึงบุคลากรหลัก) จะต้องผ่านกระบวนการรับรองประจำปี และขอให้พนักงานใหม่ทุกคนอ่านและลงนามในหลักจรรยาบรรณในระหว่างการฝึกอบรมบนเครื่องบิน