จริยธรรม จรรณาบรรณ

นโยบาย ESG

สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล

GILDAN ก้าวสู่เส้นทางแห่งความยั่งยืนไป อีกระดับมากกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ผลิตเครื่องนุ่งห่มอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ เรายังคงเรียนรู้ เติบโต และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โลกอุดมสมบูรณ์ได้ เพื่อคนรุ่นหลังต่อไป

ในปี 2002 GILDAN ก่อตั้งโรงงานสิ่งทอแบบบูรณาการแห่งแรกของ Gildan เปิดตัวระบบ Biotop ที่เป็นเอกสิทธิ์ของบริษัท เป็นการบำบัดน้ำเสีย อย่างเป็นธรรมชาติโดยใช้แสงแดด แรงโน้มถ่วง และแบคทีเรียเพื่อคืนน้ำสะอาดสู่สิ่งแวดล้อม และปี 2007 ได้เปิดตัวโรงงานผลิตไอน้ำชีวมวลที่ช่วยในการผลิตพลังงานทั้งหมดของบริษัผ่านทรัพยากรหมุนเวียน ตลอดระยะเวลา GILDAN ใส่ใจในด้านของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

 

โดยข้อมูลจากการทำ ESG ส่งผลให้

  • การใช้น้ำในการผลิตสินค้าต่อตัวน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 9-13 ลิตร
  • ใช้พลังงานทดแทน 44% ของพลังงานทั้งหมด
  • ลดของเสียต่อกิโลกรัมของสินค้าที่ผลิตได้มากถึง 6.2%
  • ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองโดยนำกลับมาใช้ใหม่ ได้ 89%
  • และอยู่ใน Sustainability World Index ของตลาดหุ้น Dow Jones ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2013

ทำในสิ่งที่ถูกต้อง คือ ทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ

เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงสุดในการปฏิบัติการ และการดำเนินธุรกิจของเราทั่วโลก เราเข้าใจดีว่าการปฏิบัติของเรากับเพื่อนพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ส่งผลต่อความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทโดยรวม เช่นเดียวกับความสำเร็จของเรา นั่นคือเหตุผลที่การรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และการดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

ทางบริษัท ลมหายใจ จำกัด เห็นด้วยและยินดีกับข้อกำหนดนโยบาย Gildan เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคนไทย เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพมาตราฐานสากล 
ด้วยราคาวางใจได้ คุณภาพดี มาตราฐานUSA 

 

หลักจรรยาบรรณของเรา 

ซึ่งนำโดยคณะกรรมการบริษัทของเราและได้รับการปรับปรุงในปี 2559 มีผลบังคับใช้กับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ Gildan ทุกคน และทำหน้าที่เป็นกรอบในการชี้นำการดำเนินธุรกิจและการดำเนินธุรกิจของบริษัท หลักจรรยาบรรณยังแนะนำพนักงานของเราในการตัดสินใจที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักและหลักการชี้นำของ Gildan

หลักจรรยาบรรณกล่าวถึงเรื่องที่รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสมบูรณ์และการรักษาความลับของบันทึกและข้อมูลของบริษัท การป้องกันและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ความสัมพันธ์ของพนักงาน การปกป้องสิทธิมนุษยชน สุขภาพและความปลอดภัย กฎหมายต่อต้านการทุจริต การค้าภายใน การปฏิบัติตาม กฎหมายและการรายงานพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย

 

เราคิดเห็นตรงกับนโยบายกับ Gilgan เรื่องคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติต่อพนักงาน

การตรวจสอบการปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ พนักงานทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารขึ้นไป (รวมถึงบุคลากรหลัก) จะต้องผ่านกระบวนการรับรองประจำปี และขอให้พนักงานใหม่ทุกคนอ่านและลงนามในหลักจรรยาบรรณในระหว่างการฝึกอบรมบนเครื่องบิน