ภารกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่า

ส่งมอบเสื้อยืดที่ดีที่สุด
วิสัยทัศน์ของเรา
วิสัยทัศน์ของเราเป็นเป้าหมายในระยะยาว สำหรับสิ่งที่เราต้องการบรรลุผ่านความพยายามร่วมกันของเรา นอกเหนือจากการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมแล้ว

วิสัยทัศน์ของเราคือการใช้ประโยชน์จากรูปแบบการผลิตแบบบูรณาการในแนวตั้ง ตลอดจนความเชี่ยวชาญและขนาดที่เราสร้างขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อการผลิตเครื่องแต่งกาย เราพยายามปรับปรุงผลกระทบที่เรามีต่อบุคลากร ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา